آدرس: تهران - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان هشتم- پلاک ۲۴

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۳۷۷۵۵

مکمل  روغن کاسپین

مکمل روغن کاسپین

بهبود دهنده خواص و کارایی روغن موتور، جلوگیری از اکسـیداسیون روغـن موتـور، استـارت آسـان.

سایز تعداد جنس
۳۰۰میلی لیتر ۲۴ فلـــزی