آدرس: تهران - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان هشتم- پلاک ۲۴

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۳۷۷۵۵

مایع ترمز سپند DOT4

مایع ترمز سپند DOT4

مطابـق با اسـتاندارد ملی ایـــران ۳۶۳، مطابق با اسـتاندارد FMVSS116 DOT4 ،نقطه جوش۲۵۰ درجـه سانتـیگراد، نقـطه جوش مرطوب ۱۶۰ درجـه سانتیگراد.

حجم تعداد در کارتن نوع بسته بندی
۲۵۰ میلی لیتر ۳۵ پلاستیکی
۲۰۵ لیتر 1 بشکه (فلزی)