آدرس: تهران - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان هشتم- پلاک ۲۴

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۳۷۷۵۵

ضدیخ گازوئیل کاسپین

ضدیخ گازوئیل کاسپین

از عمده مشکلاتی که استفاده کنندگان خودروهای دیزلی در فصول سرد سال با آن مواجه هستند، یخ زدگی گازوئیل مصرف سوخت می باشد. اختلاط ضدیخ گازوئیل کاسپین در هوای سرد موجب جلوگیری از یخ زدگی و تشکیل کریستال در گازوئیل و محافظت از باک و سیستم سوخت رسانی می گردد. در مصرف این محصول چند نکته قابل توجه می باشد. میزان افزایش ضدیخ گازوئیل به هر باک سوخت متناسب با جدول مندرج پشت قوطی ضدیخ گازوئیل کاسپین باشد. از آنجایی که اختلاط کامل این مواد در داخل گازوئیل در جلوگیری از یخ زدگی گازوئیل تاثیر مستقیم دارد. پیشنهاد می شود. هنگام سوخت گیری نصف باک از گازوئیل پر شده، سپس ضدیخ گازوئیل اضافه شده و در ادامه سوخت گیری کامل گردد. توجه گردد افزایش ضدیخ گازوئیل به باک باید قبل از سرد شدن هوا صورت گیرد. در غیر اینصورت، اضافه کردن ضدیخ گازوئیل به گازوئیل یخ زده تاثیر مناسبی در از بین بردن یخ زدگی گازوئیل نخواهد داشت. استفاده از این محصول مشکلاتی را که استفاده کنندگان از خودروهای دیزلی برای گرم کردن باک خودرو که گاها حتی با شعله مستقیم انجام می گیرد و خطرات ایمنی برای آنها به همراه دارد را رفع می نماید.

Properties result Test Method
Appearance - Clear -
Density at 20 °C 0.878 ASTM D-1500
Flash Point ( Closed cup ) °C 50 ASTM D93
Pour Point ( Pure ) °C 60- ASTM D97
Poure Point ( 1 Lit Gas Oil Antifreeze/200 Lit Gas oil ) °C 27- ASTM D-2270