آدرس: تهران - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان هشتم- پلاک ۲۴

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۳۷۷۵۵

ضدیخ آماده مصرف کاسپین ۵۰-۵۰

ضدیخ آماده مصرف کاسپین ۵۰-۵۰

این ضدیخ بدون نیاز به آب و به صورت آماده مصرف می شود. نقطه انجماد این ضدیخ تا دمای -37 درجه است و از نظر خواص ضد جوش یک حالت بهینه می باشد. این ضدیخ خواص عمومی مورد نظر شامل خواص ضد انجماد، ضد جوش و ضد زنگ زدگی و خوردگی و ضد کف، مقاومت حرارتی و انتقال حرارت را دارا می باشد. از عمده مشکلاتی که مصرف کنندگان ضدیخ با آن مواجه هستند شامل تهیه آب مناسب برای اختلاط و نسبت صحیح اختلاط ضدیخ است. ضدیخ آماده کاسپین علاوه بر اینکه دو مسئله فوق را برای مصرف کننده تسهیل می نماید موجب صرفه جویی در وقت مصرف کننده می گردد.

مشخصات فيزيكي، شيميايي واحد روش آزمون مشخصات موردي
درصد مناسب اختلاط با آب % 50:50
دانسيته در 15 درجه سانتي گراد gr/cm³ ASTM D-1122 1.076
pHمحلول 50% - ASTM D-1287 7.5-10.0
نقطه جوش محلول 50% °C ASTM D-1120 108
نقطه انجماد محلول 50% °C ASTM D-1177 37-