آدرس: تهران - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان هشتم- پلاک ۲۴

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۳۷۷۵۵

روغن هیدرولیک ZF کاسپین ( Zinc Free )

روغن هیدرولیک ZF کاسپین ( Zinc Free )

روغن هیدرولیک ZF کاسپین با استفاده از روغن پایه عالی و مواد افزودنی ویژه، فرموله شده و به دلیل استفاده از مواد افزودنی عاری از فلز روی (Zinc Free) در سیستم های هیدرولیکی که اجزای آن دارای آلیاژهای رنگی مانند نقره باشند، قابل کاربرد می باشند.

موارد کاربرد :

- سیستم های هیدرولیک صنعتی كه روغنی با سطح کارایی HLP و مواد افزودنی فاقد روی (Zinc) توصيه شده باشد.

- سيستم هاي هیدرولیکی تحت شرایط متفاوت

- سیستم های هیدرولیک دریایی

مزايا :

- قابلیت فيلتراسيون مناسب

- طول عمر عالی

- محافظت عالی قطعات در برابر سایش

سطوح كارايي:

- DIN 51524 PART II, HLP

- DENISON HF-0

- ISIRI 6423

مشخصات فيزيكي، شيميايي واحد روش آزمون مشخصات موردي
گريد ISO VG 32 46
ويسكوزيته سينماتيك در 40 درجه سانتي گراد cSt ASTM D-445 32 46
ويسكوزيته سينماتيك در 100 درجه سانتي گراد cSt ASTM D-445 5/36 6/09
شاخص گرانروي - ASTM D-2270 100 97
دانسيته در 15 درجه سانتي گراد gr/cm³ ASTM D-1298 0/872 0/88
نقطه اشتعال °C ASTM D-92 210 214
نقطه ريزش °C ASTM D-97 30- 27-