جنسیت: آقا/ خانم.

نوع همکاریتمام وقت. 

توسعه و بهبود محصولاتی که در حال حاضر در سبد کالای شرکت هستند

ایجاد و پیشنهاد محصولات جدید در ارتباط با سبد کالای شرکت

توانایی کار با مهندس و متخصصین جهت توسعه نمونه محصول

حضور موثر در روند تعیین کیفیت

حضور موثر در پروسه طراحی، اجرا و لانچ محصول جدید

همکاری با تیم مدیریت محصول

سابقه کار در حوزه توسعه محصول

     Email: hrm@fcgroup.ir