روغن موتور چهار فصل کاسپین

روغن موتور چهار فصل کاسپین با گرید API SG/CD و ویسکوزیته SAE 20W50 چهار فصل بوده و از بهترین روغن   پایه های درجه اول ساخته شده که موجب استارت سریع و آسان موتور در هوای سرد زمستان و پایداری غلظت فیلم روغن در هوای گرم تابستان و در نهایت روانی و آسانی کارکرد موتور می گردد.

این امر موجب صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش اصطکاک و اصطحلاک قطعات موتور می شود. افزودنی های مورد استفاده در روغن موتور چهار فصل کاسپین از بهترین تامین کنندگان اروپایی بوده که موجب حافظت موتور در مقابل اکسیداسیون و خوردگی و جلوگیری از تشکیل رسوبات مضر می گردد.

مواد پاک کننده موجود در افزودنی این روغن موتور موجب پاک کنندگی سطوح داخلی موتور می گردد.

روغن موتور دوگانه سوز کاسپین

روغـن موتـور دوگانه سـوز کاسـپین با گریـد API SG/CD و ویسـکوزیته SAE 20W50 چهار فصـل بوده و با استفاده از با کیفیت ترین روغن های پایه درجه اول ساخته می شود. این روغن موتور دارای عملکرد مناسب در هوای سرد زمستان و پایداری غلظت فیلم روغن در هوای گرم تابستان می باشد که موجب روانی و آسانی کار موتور و صرفه جویی در مصرف سوخت می گردد. از آنجایی که در موتور های با سوخت CNG میزان حرارت بالاتر می باشد از مواد افزودنی اروپایی جهت کاهش میزان اکسیداسیون و نیتراسیون حاصل از احتراق گاز طبیعی   در موتور استفاده شده است. این مواد افزودنی موجب کاهش رسوبات مضر و ترکیبات اسیدی و جلوگیری از اصطحلاک قطعات موتور می شوند. مواد پاک کننده موجود در افزودنی این روغن موتور موجب پاک کنندگی سطوح داخلی موتور می گردد. در نهایت استفاده از روغن موتور دوگانه سوز کاسپین برای موتورهای دوگانه سوز موجب کاهش چشمگیر آلاینده های زیست محیطی ناشی از احتراق ناقص موتور می شود. 

روغن موتور سیکلت کاسپین

روغن موتور موتورسیکلت کاسپین دارای ویسکوزیت 20W50 است. این روغن موتور مناسب جهت استفاده در موتورهای چهار زمانه و دو زمانه می باشد. این روغن چهار فصل بوده و دارای عملکرد مناسب در فصول مختلف سال و محافظت بالا در برابر خوردگی و جلوگیری از تشکیل رسوبات بر روی قطعات و افزایش طول عمر موتور است.

روغن موتور دیزلی

نیمه سینتتیک طلائی کاسپین

این روغن موتور با گرید ویسکوزیته SAE 15W40 چهار فصل بوده و با استفاده از روغن های پایه نیمه سینتتیک و مواد افزودنی از بهترین شرکت های تولید کننده ی اروپایی با گرید API CI4 ساخته شده است. این روغن موتور برای خودروهای دارای استاندارد یورو 3 به بالا مناسب می باشد. روغن موتور دیزلی نیمه سینتتیک طلایی کاسپین دارای خواص استارت سریع و آسان موتور در هوای سرد زمستان و پایداری غلظت فیلم روغن در هوای گرم تابستان می باشد که موجب روانی و آسانی کار موتور و صرفه جویی در مصرف سوخت می گردد. روغن های پایه نیمه سینتتیک مورد استفاده در این روغن موتور موجب بهبود تبخیر پذیری روغن و فشار مناسب روغن در عملکرد موتور می گردد. مواد افزودنی مورد استفاده در این روغـن مـوتـور بـاعـث ایجـاد خـواص منـاسـب در مقابله بـا اکسیداسیون و جلوگیری از تشکیل رسوبات در سطوح داخلی موتور می گردد. این مواد افزودنی  با قلیایت بالا در مقابل تشکیل مواد اسیدی ناشی از سوخت های دیزلی  مقاومت بالا ایجاد کرده و موجب محافظت ازسطوح داخلی موتور می گردد. مواد پاک کننده موجود در افزودنی این روغن موتور موجب پاک کنندگی سطوح داخلی موتور می گردد. این روغن موتور برای خودروهای تولید شده از سال 2002 به بعد و خودروهای مجهز به سیستم EGR مناسب است.

فرمولاسیون این روغن موتور تایید شده کمپانی مرسدس بنز آلمان (استاندارد MB228.3) و مطابق با استانداردهای کمپانی های RENAULT ،MAN ،VOLVO ،CUMMINS ،CATERPILAR می باشد.